Jak będzie wyglądał najem mieszkań w 2019 roku?

Wysokości wynagrodzeń w naszym kraju wciąż pozostawiają wiele do życzenia i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości sytuacja ta miała ulec znaczącej poprawie. Przedsiębiorczy Polacy szukają więc dodatkowych źródeł dochodu, którymi mogą być między innymi inwestycje w nieruchomości przeznaczone na wynajem. Co należy wiedzieć o przepisach regulujących taki sposób uzyskiwania dodatkowych przychodów i jak będzie wyglądał najem mieszkań w 2019 roku? O tym w dalszej części artykułu.

Najem prywatny czy w ramach działalności gospodarczej?

Podstawowym ustaleniem, jakiego należy dokonać chcąc uczynić najem mieszkania dodatkowym źródłem dochodu, to określenie, czy będziemy to robić prywatnie czy w ramach działalności gospodarczej. Przepisy nie określają precyzyjnie, jak dokonać rozróżnienia w tej kwestii. Możemy posiłkować się kilkoma wyrokami Sądów Administracyjnych, z których należy wyodrębnić następujące wskazówki pomocne w zdefiniowaniu rodzaju najmu:

  • prowadząc najem mieszkań, noszący znamiona działania zorganizowanego, ciągłego i profesjonalnego należy przyjąć, iż jest to forma najmu prowadzona w ramach działalności gospodarczej (nie jest to reguła, możliwe są indywidualne interpretacje w tym zakresie);
  • dokonując rozróżnienia formy najmu należy kierować się obiektywną oceną konkretnej sytuacji; nie mogą decydować osobiste przekonania podatnika;
  • chcąc uzyskiwać przychody z najmu kilku lub kilkunastu mieszkań i zakładając dalsze inwestycje w tym zakresie, należałoby takie działania określić jako najem prowadzony w ramach działalności gospodarczej (jak już zostało wspomniane wcześniej – zawsze może mieć tu zastosowanie interpretacja indywidualna).

Skala podatkowa czy ryczałt?

Uzyskiwanie przychodów z najmu mieszkań wiąże się oczywiście z określoną formą opodatkowania. Jednym ze sposobów jest rozliczenie przy pomocy skali podatkowej. Takie rozwiązanie wymaga zorientowania w aspektach księgowych, musimy bowiem dokonać analizy i rozliczeń choćby w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

Drugą formą, z której zwykle chce skorzystać większość osób zajmujących się najmem jest ryczałt. Ten sposób opodatkowania pozwala na znaczne uproszczenie w rozliczeniach. Obowiązują wówczas, w zależności od wysokości uzyskanych przychodów, dwie stałe stawki podatku:

  • 8,5 % dla przychodów do 100 tys.złotych,
  • 12,5 % dla przychodów powyżej 100 tys. złotych.

Zmiany w najmie prywatnym mieszkań w 2019 roku

Zważywszy na to, że uzyskiwanie dodatkowego dochodu za pomocą najmu staje się coraz bardziej popularne w naszym kraju, ustawodawca przewidział w 2019 roku kolejne uproszczenia. Dotychczas, osoby zajmujące się najmem prywatnym i chcące rozliczać się ryczałtowo, musiały w określonym terminie złożyć w urzędzie skarbowym deklarację o zastosowaniu tego rodzaju opodatkowania. Od bieżącego roku, za wybór ryczałtu jako formy rozliczenia będzie uznawane dokonanie pierwszej płatności wynikającej z tego tytułu. Warto dodać, że wpłat tych należy dokonywać do 20-tego dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli natomiast pierwszy przychód z tytułu najmu uzyskaliśmy w grudniu, należy po prostu złożyć we wskazanym terminie PIT-28. Co ciekawe, ustawodawca wprowadził również możliwość rozliczenia kwartalnego.

Kolejną zmianą dla osób rozliczających najem prywatny w formie ryczałtu jest brak konieczności prowadzenia ewidencji przychodów. Wcześniej było to uzależnione od zawarcia pisemnej umowy najmu. Pomimo zniesienia tego obowiązku, polecamy tworzenie takiej ewidencji, choćby na użytek własny.

Najem mieszkań, jako źródło dodatkowego dochodu, to świetne rozwiązanie dla osób, które są już właścicielami niezagospodarowanych nieruchomości lub mają możliwość zakupu mieszkań na ten cel. Jeżeli tendencja wprowadzania kolejnych uproszczeń w przepisach zostanie utrzymana, to taki sposób zarobkowania zapewne jeszcze zyska na popularności.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*