IKM- czy najem będzie z nim możliwy?

Indywidualne Konta Mieszkaniowe są jednym z trzech filarów programu Mieszkanie Plus. Według założeń rządowych mają służyć poprawie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. IKM nazywany jest następcą Mieszkania dla Młodych, które to wygaśnie z początkiem 2019 roku. Środki zgromadzone na specjalnych kontach będzie można przeznaczyć na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe. Program w przeciwieństwie do jego poprzednika ma objąć swym zakresem wszystkich zainteresowanych bez względu na uzyskiwane dochody czy wiek beneficjenta.

IKM- co to jest?

IKM to specjalne konta, na których będzie można oszczędzać na cele mieszkaniowe. Ich prowadzenie ma być możliwe jedynie w bankach i SKOK-ach, które przystąpią do programu. Gromadzenie środków na Indywidualnym Koncie Mieszkaniowym przynosić będzie szereg profitów. Po pierwsze oszczędności zwolnione zostaną z 19% podatku od zysków kapitałowych, ale tylko do pewnej wysokości środków. Banki i SKOK-i mają ustalić poziom oprocentowania kont. Dlatego oferty będą różne w poszczególnych instytucjach finansowych. Zatem istotne jest, gdzie założymy IKM. Dodatkowo osoby spełniające warunki określone w ustawie dostaną dopłaty od państwa, ich wysokość nie jest jeszcze ustalona. Nie wiadomo również nic na temat tego, komu będą one przysługiwały. Wysokość premii może być różna i uzależniona na przykład od ilości wychowywanych dzieci.

Nagradzane będzie tutaj systematyczne oszczędzanie, bez względu na wysokość wpłat. Aby skorzystać z profitów w ramach programu IKM będzie trzeba gromadzić środki minimum 5 lat. Po tym czasie możliwa stanie się wypłata całości lub części środków razem z odsetkami. Przeznaczenie pieniędzy niezgodne z zapisami ustawy lub ich wypłata przed minimalnym okresem oszczędzania skutkować będzie koniecznością zwrotu wsparcia publicznego wraz z ustawowymi odsetkami.

Na co będzie można przeznaczyć środki zgromadzone na IKM?

Według wstępnych założeń zgromadzone środki będzie można przeznaczyć na budowę domu jednorodzinnego, kupno działki budowlanej, mieszkania lub domu, wkład własny w TBS oraz wykup udziałów w spółdzielni mieszkaniowej. Planowane jest także wprowadzenie opcji finansowania remontu i wykończenia nieruchomości.

Czy w ramach IKM będzie możliwy wynajem?

Zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Narodowego Programu Mieszkaniowego pieniądze zgromadzone na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych będzie można przeznaczyć na cele związane z uzyskaniem samodzielnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na wynajem. Dopuszczalna ma być wpłata partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanego przez TBS oraz uiszczenie wkładu mieszkaniowego wnoszonego w celu uzyskania lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

Kiedy będzie można zakładać pierwsze IKM?

Ustawa o IKM ma trafić pod obrady w II połowie tego roku. Przewiduje się, że wejdzie w życie z początkiem roku 2018 i od tego momentu będzie można zakładać pierwsze konta. Dopłaty ruszą rok później, po zakończeniu programu MdM. Mimo, iż ustawa dopiero trafi pod obrady, znane są wstępne założenia. Najnowsze doniesienia odnośnie Indywidualnych Kont Mieszkaniowych można śledzić na stronie http://ikm.org.pl/.

IKM mają być finansowane z rezerwy celowej z budżetu państwa, zablokowanej obecnie przez Mieszkanie dla Młodych. Na razie rozplanowane zostało wstępnie 3 mld złotych. W pierwszym roku na dopłaty przeznaczonych ma zostać 200 mln zł, w roku 2020- 400 mln zł, w roku 2021- 600 mln zł, rok później 800 mln zł, aby w roku 2023 osiągnąć 1 mld zł. Jak widać, z każdym rokiem suma środków wzrasta o kolejne 200 mln zł.

IKM następcą Mieszkania dla Młodych

Indywidualne Konta Mieszkaniowe wydają się być atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób chcących poprawić swoją sytuację mieszkaniową. Dużym atutem programu z pewnością będzie powszechna dostępność, szeroki wachlarz możliwości przeznaczenia środków oraz brak limitów wiekowych i dochodowych. Z kolei wadą- konieczność oszczędzania przez co najmniej 5 lat. Czy IKM powtórzy sukces Mieszkania dla Młodych? Wkrótce się przekonamy. Wszystko zależne jest od tego jak wysokie będą dopłaty oraz oprocentowanie kont.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*